Jak dobře znáte svá práva?

Nacházíme se v historickém okamžiku našich dějin

Očkovaní i neočkování, ti, kteří mají strach z nemoci i ti, kteří si myslí, že pandemie v rukou politiků může být nástrojem kontroly. Jsme na rozcestí mezi svobodou a totalitou. Přes všechnu tu bolest, kterou nám všem poslední dva roky přinesly, cítíme a uvnitř sebe jasně víme, že chceme jít společně cestou práva a svobody. Máme Listinu základních práv a svobod a máme naši Ústavu. Naše svoboda přeci nekončí tam, kde začíná strach druhých. Chovejme se moudře a nedopusťme, aby bylo během pár dní pošlapáno to, co jsme jako národ hrdě budovali po mnohá pokolení. Zachovejme si svá práva a svobody tím, že odmítneme novelu pandemického zákona.

O jaká práva nás pandemický zákon může připravit?

Ukaž ostatním, jaké pasti novela pandemického zákona přináší.

Všechny důležité informace a vysvětlení polopatě pro laiky najdeš na webu, který jsme právě pro tento účel vytvořili. Najdi si chvilku a projdi si pasti bod po bodu na:

Jak můžeš pomoci odmítnutí tohoto zákona?

Poraž cenzuru tím, že informuješ všechny ostatní!

Mluv o této situaci s přáteli a blízkými.

Posílej SMS o pandemickém zákonu na všechna čísla ve svém telefonu.

Posílej informace o pandemickém zákonu mailem všem svým přátelům a známým i všem ostatním.

Napiš informace o pandemickém zákonu na papír a vhoď ji svým sousedům do schránek.

Podepiš petici za zrušení pandemického zákona zde: Petice za zrušení pandemického zákona

Ukazuj lidem, kteří ještě nic netuší, tento zdroj:

Pro Libertate